IMUNITA

V súčasnom stave je riešením mať silný funkčný imunitný systém. Imunita pokiaľ je zdravá, dokáže choroboplodné mikroorganizmy eliminovať.

Posilnenie imunity v tomto atakovanom období umožní:

  • Mať v pohotovosti všetky zložky imunity (celulárnu, protilátkovú, cirkulujúcu...)
  • Efektívnu tvorbu protilátok (imunoglobulínov), makrofágov, lymfocytov a ďalších imunokompetentných buniek
  • Rýchlu reakciu imunitných buniek voči cudzorodému agens
  • Účinný systém vyhľadávania, opsonizácie (značenia) a eliminácie vírusov, baktérií a iných škodlivých mikroorganizmov
  • Efektívne prepojenie imunitných zložiek s neurohumorálnymi