V súčasnom stave je riešením mať silný funkčný imunitný systém. Imunita pokiaľ je zdravá, dokáže choroboplodné mikroorganizmy eliminovať.

Posilnenie imunity v tomto atakovanom období umožní:

  • Mať v pohotovosti všetky zložky imunity (celulárnu, protilátkovú, cirkulujúcu...)

  • Efektívnu tvorbu protilátok (imunoglobulínov), makrofágov, lymfocytov a ďalších imunokompetentných buniek

  • Rýchlu reakciu imunitných buniek voči cudzorodému agens

  • Účinný systém vyhľadávania, opsonizácie (značenia) a eliminácie vírusov, baktérií a iných škodlivých mikroorganizmov

  • Efektívne prepojenie imunitných zložiek s neurohumorálnymi