V súčasnom stave je riešením mať silný funkčný imunitný systém.
Imunita pokiaľ je zdravá, dokáže choroboplodné mikroorganizmy eliminovať.


Posilnenie imunity v tomto atakovanom období umožní:

  •  Mať v pohotovosti všetky zložky imunity (celulárnu, protilátkovú, cirkulujúcu...)

  •  Efektívnu tvorbu protilátok (imunoglobulínov), makrofágov, lymfocytov a ďalších imunokompetentných buniek

  •  Účinný systém vyhľadávania, opsonizácie (značenia) a eliminácie vírusov, baktérií a iných škodlivých mikroorganizmov

  •  Rýchlu reakciu imunitných buniek voči cudzorodému agensu

  •  Efektívne prepojenie imunitných zložiek s neurohumorálnymi