KOENZÝM Q10

Koenzým Q10 bol prvýkrát izolovaný v roku 1957 prof. F. L. Cranom a podrobne študovaný Peter Mitchellom, ktorý bol za svoju prácu v roku 1978 ocenený Nobelovou cenou, podľa ktorého koenzým Q10 je dôležitou súčasťou energetiky v mitochondriách. Nové poznatky od Dr. Mitchella slúžili ako cenné podklady do klinickej praxe pre ďalších odborníkov, ktorí sa začali venovať výskumu koenzýmu Q10. Od 80-tych rokov minulého storočia významne vzrástol záujem o štúdium tejto látky, čomu nasvedčuje aj počet štúdií (cca. 3000). Na podporu výskumu aspektov koenzýmu Q10 vznikla v roku 1997 Medzinárodná asociácia Co Q10 (koenzýmu Q10), ktorej cieľom je podporiť výskumné a vzdelávacie aktivity v oblasti koenzýmu Q10.

Koenzým Q10 zohráva v organizme dôležité úlohy, v ľudskom tele sa tvorí prirodzene, pričom vrchol jeho produkcie je okolo 20. roku života a starnutím, chorobami či liekmi sa jeho množstvo v organizme znižuje. Preto je dôležité si ho dopĺňať.