Najdôležitejší prípravok v oblasti imunity?

V našej ponuke sú dôležité všetky, pretože každý z nich svojím

spektrom pôsobenia pokrýva niektorú z príčin oslabenej imunity.

Ak by sme chceli vyzdvihnúť jeden z nich, za najdôležitejší

považujeme InoCell ™, pretože podporuje bunečnú imunitu

a pôsobí proti závažným civilizačným chorobám.