Najdôležitejší prípravok v oblasti imunity?

V našej ponuke sú dôležité všetky, pretože každý z nich svojím spektrom pôsobenia pokrýva niektorú z príčin oslabenej imunity. Ak by sme chceli vyzdvihnúť jeden z nich, za najdôležitejší považujeme InoCell™, pretože podporuje bunečnú imunitu a pôsobí proti závažným civilizačným chorobám.