NERVOVÝ SYSTÉM

Čo to znamená stresová odpoveď organizmu? Ide o veľmi zložitý biochemický mechanizmus, ktorý prebieha v ľudskom tele. Začína aktiváciou centra vegetatívneho nervového systému (sympatika) a následnou aktiváciou niekoľkých endokrinných žliaz (napr.: kôra a dreň nadobličiek).

Na podnet týchto centier, sa začínajú do organizmu vyplavovať rôzne hormóny (napr.: adrenalín, antidiuretický hormón, adenokortikotropný hormón a i.). Každý z týchto hormónov pôsobí ako posol nesúci správu k určitým typom tkanív a orgánom, ktoré následne musia reagovať. Aktivované sú väčšinou kardiovaskulárny a dýchací systém, krátkodobý energetický metabolizmus, imunita, metabolizmus vápnika, svalový tonus a iné. Ak sa nad tým zamyslíme, z predchádzajúceho vyplýva, že odpoveď organizmu na stres je veľmi komplexná a zasahuje všetky životne dôležité orgánové sústavy.

Dôsledky stresovej odpovede sú veľmi rôznorodé, záleží na intenzite podnetu, dĺžky pôsobenia a následnej reakcii.