Revolučné riešenie v starostlivosti o močové cesty, mechúr a obličky

28/7 2023

V minulom článku sme sa venovali príčinám vzniku zápalu močových ciest, močového mechúra a obličiek, popísali sme symptómy sprevádzajúce toto ochorenie, rovnako sme spomenuli štandardnú indikáciu antibiotickej liečby. Taktiež sme apelovali na vhodnosť užívania prospešných bakteriálnych kultúr (zast. probiotík), ktoré sa postarajú o harmonizáciu antibiotikami narušenej črevnej mikroflóry, ktorá je „sídliskom“ hlavnej časti výkonnej imunity.

GAG vrstva ako nosný pilier zdravia močových ciest

Vedecké výskumy „povrchu“ výstelky močového mechúra (urotelu) potvrdili prítomnosť tzv. glykozaminoglykánovej (GAG) vrstvy, ktorú si môžeme predstaviť ako ochranný plášť. GAG vrstva lemuje epitel (výstelku) močového mechúra a tvorí bariéru medzi bunkami a prostredím močového mechúra. Jej hlavnou zložkou je mimoriadne dôležitá kyselina hyalurónová, ktorá viaže vodu a ďalšie molekuly GAG vrstvy. Kým je epitel chránený nepoškodenou a celistvou GAG vrstvou s dostatočným obsahom kyseliny hyalurónovej, tak je stena močového mechúra chránená pred akýmikoľvek patogénmi (napr.: baktériami). Výskumníci predpokladajú, že kvalita a defekty v tejto vrstve, môžu byť zodpovedné za celé spektrum akútnych a chronických chorobných procesov od infekcií močových ciest až po rakovinu.

Začiatok zápalu a oxidačný stres

Pokiaľ chýba kyselina hyalurónová, dochádza k narušeniu GAG vrstvy, čím sa stena močového mechúra stáva otvorenou a prístupnou pre patogény. Patogény, ktoré preniknú cez poškodenú GAG vrstvu sa tak dostávajú k bunkám, v ktorých sa rozmnožujú až spôsobia ich prasknutie, následne sa z nich vylúčia nové baktérie (patogény), ktoré napadnú ďalšie okolité bunky. Organizmus rozpoznáva, že došlo k poškodeniu a na túto deštrukciu začne reagovať zápalom, ktorý je sprevádzaný rôznymi klinickými príznakmi.

Začiatok zápalového procesu predstavuje obranný systém organizmu, kde dochádza k aktivácii imunitných buniek v danom tkanive, ako aj postupnému vzniku tzv. oxidačného stresu. Oxidačný stres predstavuje nerovnováhu medzi voľnými radikálmi a antioxidantmi. Narušením rovnováhy nastáva prevaha škodlivých voľných radikálov nad antioxidantmi a tie následne reagujú s okolitými zdravými bunkami a môžu poškodzovať ich DNA. Voľné radikály sa môžu „neutralizovať“ s látkami, ktoré majú antioxidačný účinok (antioxidačne pôsobiace látky). Medzi najsilnejšie látky s antioxidačným pôsobením sa radia prírodné látky zo skupiny flavonoidov.

Imunitný systém „nájde a označí nepriateľa“, ktorého identifikujú špeciálne pamäťové bunky. Následne dochádza k odstráneniu patogénov (nepriateľov). Nasleduje vyhodnotenie rozsahu poškodenia tkaniva a následne k reparácii a regenerácii poškodeného tkaniva (defektu). Rana, ktorá zostane po zápale, sa hojí jazvou a tým je proces ukončený.
Zápal močového mechúra môžu vyvolávať rôzne druhy baktérií či mikroorganizmov ako napr. Escherichia coli (E. coli), Klebsiella spp., Enterobacter, Proteus mirabilis, Candida spp., či Staphylococcus spp. a iné. Je dôležité rozpoznať patogén, ktorý zápal vyvolal, a to predovšetkým z dôvodu prevencie. Väčšina voľnopredajných dostupných produktov totiž pozostáva z takých zložiek, ktoré vykazujú prospešný benefit na telo a eliminačný vplyv práve voči patogénu Escherichia coli (E. coli). Pokiaľ je však vyvolávajúcim patogénom iná baktéria či mikroorganizmus, tak produkty na spomínanej báze sa s veľkou pravdepodobnosťou minú účinku.

Mikrobiota je naša alfa a omega

Je dôležité mať na pamäti, že zápaly močového mechúra a priľahlých ciest majú tendenciu k recidíve (častému opakovaniu), takže ich rozhodne netreba podceňovať. Navyše, opakované infekcie močových ciest idú „ruka v ruke“ s opakovaným užívaním antibiotík, čo vedie k čoraz väčšiemu narušeniu prirodzeného črevného mikrobiómu, a tým pádom sa znižuje naša prirodzená obranyschopnosť voči patogénom (napr.: baktérii E. coli) a zároveň si takto nechtiac môžeme vypestovať aj antibiotickú rezistenciu.

Nezabúdajme, že hlavná časť našej výkonnej imunity je v črevách vo forme tzv. črevného mikrobiómu. Práve mikrobióm je úplne prvou „obeťou“ konzumácie antibiotík, pretože antibiotiká sa práve v črevách metabolizujú, vstrebávajú a vykazujú svoje prvé „vedľajšie“ účinky. Keďže spomínané antibiotiká negatívne ovplyvňujú črevnú mikrobiotu, práve z tohto dôvodu sa k nim dnes už automaticky odporúča užívanie aj tzv. probiotických kmeňov baktérií – teda baktérií s prospešným účinkom na našu mikroflóru. Práve mikrobiota je pre nás vysoko cenná, pretože priamo kooperuje (spolupracuje) s naším mozgom, ovplyvňuje našu náladu, cítenie, psychiku, vplýva na tráviace a metabolické procesy, imunitné reakcie, produkuje niektoré vitamíny. Jej prítomnosť, pôsobenie a hlavne rovnováha je pre nás životne dôležitá. Dlhodobé „rozhodenie“ našej mikrobioty má za následok vznik rôznych závažných ochorení, ako tomu nasvedčujú aj najnovšie vedecké objavy.

Prebiotikum, probiotikum, synbiotikum - aký je medzi nimi rozdiel?

Ľudský organizmus obsahuje asi 2 až 3krát viac baktérií, ako je celkový počet buniek v tele. Telo človeka sa tak stáva celým vesmírom pre tieto najmenšie organizmy na svete. Baktérie patria k rôznym kmeňom a plnia viaceré úlohy. Niektoré sú súčasťou imunity, iné produkujú vitamíny a ďalšie tvoria škodlivé toxíny. Ich vzájomná rovnováha určuje náladu, pocity a hlavne výsledný zdravotný stav.
Pre nás je dôležité si udržať čo najlepší vzťah s pozitívnymi druhmi týchto baktérií a na tento účel slúžia aj tzv. prebiotiká. Prebiotiká si môžeme predstaviť ako „potravu“ pre živé baktérie. Ide o rôzne druhy vlákniny, vitamíny, bio-chemické látky (napr.: frukto-oligosacharidy – FOS), ktoré spomínané baktérie dokážu stráviť („zjesť“) a prostredníctvom nich sú vyživované.
Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré sa prirodzene vyskytujú v tráviacom systéme, napomáhajú zlepšovať trávenie, majú priaznivý efekt na udržiavanie zdravej rovnováhy črevnej mikroflóry a napomáhajú posilniť imunitný systém.
Komplex probiotika a prebiotika je synbiotikum. Táto kombinácia vytvára synergický (posilňujúci) efekt, pretože probiotiká sa živia prebiotikami, čo zvyšuje ich životaschopnosť a účinok pri kolonizácii črevného traktu. 

Dôležitá úloha prírodného bohatstva – rastlín

Všetky rastliny produkujú obsahové látky, z ktorých mnohé majú hojivé liečivé účinky, iné pôsobia ako prudké jedy a niektoré pôsobia inhibične (dokážu potláčať aktivitu rôznych mikroorganizmov). Medzi odporúčané byliny so zameraním práve na urologický systém patria predovšetkým brusnice. Za najúčinnejšiu skupinu látok obsiahnutých v brusniciach, s priaznivým pozitívnym vplyvom na močový systém, patria tzv. proantokyanidíny (PAC). Tím vedcov doktora Howella dokázal, že proantokyanidíny dokážu zabrániť prichyteniu sa baktérii E. coli na sliznicu močového mechúra. Vedecky sa tiež potvrdilo, že práve PAC vplýva nielen na E. coli, ale aj na iné patogény, ktoré sú neprirodzene prítomné v močových cestách. Pri brusniciach sa práve z tohto dôvodu neodporúča sledovať celkové množstvo brusnicového extraktu, ale práve množstvo obsiahnutých proantokyanidínov (PAC) v tomto brusnicovom extrakte.

Ďalšou tradičnou bylinou, ktorá je mimoriadne známa pre svoje blahodarné pôsobenie na močové ústrojenstvo, je zlatobyľ obyčajná. Zlatobyľ obyčajná tiež obsahuje celé desiatky prospešných látok, medzi ktorými sa vynímajú najmä flavonoidy, ktoré dokážu v organizme plniť celý rad bio-chemických úloh. Flavonoidy sú čisto prírodná skupina látok, ktorá je v poslednom období preferovaná najmä vďaka ich antioxidačnému potenciálu.

Medzi ďalšie veľmi odporúčané rastliny s vplyvom nielen na močové cesty a mechúr, ale aj na obličky, patrí ruža šípová, konkrétne jej plody – šípky. Moderná veda potvrdila významný zdravotný prínos šípok, ktorý majú aj vďaka vysokému obsahu vitamínu C, karotenoidov, proantokyanidínov či flavonoidov. Vzájomným kombinovaním extraktov z brusníc, zlatobyle a šípok je možné získať pestrú paletu výsledných biologicky aktívnych látok s prospešným vplyvom na močový mechúr a obličky. 

Medzi klasické byliny s vplyvom na močový systém patrí aj známa medvedica lekárska. Avšak, tá sa odporúča predovšetkým na „sólo“ užívanie a nie do kombinácie s inými rastlinnými extraktami, pretože jej kombinovateľnosť je zložitá. Medvedica lekárska k svojmu pozitívnemu účinku vyžaduje zásadité (alkalické) prostredie. Medvedica lekárska tiež vykazuje rôzne kontraindikácie, z tohto dôvodu sa odporúča jej užívanie len pod dohľadom lekára, či farmaceuta. Tiež je dôležité, aby množstvo hydrochinónu (jedna z bio-chemických látok obsiahnutých v listoch medvedice lekárskej) bolo kontrolované, lebo sa považuje za lokálne dráždidlo a hepatotoxín (látka poškodzujúca pečeň). Dĺžka užívania medvedice lekárskej by nemala presiahnuť 7 dní! Deti, tehotné a dojčiace ženy a ľudia s vážnejšími chorobami obličiek alebo benígnou hyperpláziou prostaty by medvedicu lekársku nemali užívať vôbec! 

Stačí len D-manóza na zápal močových ciest?

D-manóza je aktívny monosacharid (druh cukru), okolo ktorého je v poslednom období dosť „rušno“. Vo veľkom sa medializuje a pripisujú sa mu významné účinky na poli terapie akútnych urologických infekcií. Hoci je pravda, že mnohé štúdie potvrdzujú tzv. antiadhézny účinok D-manózy na baktérie prítomné v močovom mechúre. Zjednodušene povedané, podľa vedcov D-manóza bráni prichyteniu sa baktériám na sliznicu močového mechúra a tie sú prúdom moču vyplavované z mechúra von. Na druhej strane, väčšina týchto klinických štúdií sa uskutočňovala iba vo vzťahu k baktérii E. coli, navyše v kombinácii s užívaním antibiotík (napr.: ciprofloxacín, betalaktámové antibiotiká, nitrofurantoín a pod.).

Logicky sa dostávame k otázke, že pokiaľ vyvolávajúcim činiteľom zápalu močového mechúra nebude spomínaná baktéria E. coli a nebudú sa súbežne užívať antibiotiká, tak bude samotné užívanie D-manózy stačiť? Ak by bol pôvodcom infekcie iný druh baktérie alebo mikroorganizmu, je vhodné užívať len D-manózu alebo bude lepšie voliť kombináciu látok, ktoré spolu obsahujú viac bioaktívnych látok než len jeden druh „cukru“?

Čo nás viedlo vytvoriť produkt, ktorý bude unikátom na trhu?

Je evidentné, že „obyčajný“ zápal močového mechúra alebo priľahlých ciest nie je jednoduchým procesom. Od momentu vniknutia patogénu až po jeho likvidáciu a opravné procesy v danom tkanive, prebehne množstvo reakcií. Faktom je, že ani užívanie antibiotík nie je zárukou úspešnej liečby, navyše môže mať negatívny dopad na našu mikrobiotu a môže viesť dokonca až k rezistencii. Preventívne užívanie doplnkov s obsahom extraktov a látok zameraných svojím pôsobením najmä na E. coli, tiež nie je celkom efektívne riešenie, lebo vyvolávajúcim činiteľom pokojne môže byť aj iný mikroorganizmus.

Je nutné si uvedomiť, že treba hľadať komplexnejšie riešenie, ktoré má širokospektrálnejší vplyv. Bude pozitívne vplývať nielen na močový mechúr, ale aj na črevnú mikrobiotu, imunitu, podporí odbúravanie oxidačného stresu vyvolaného zápalom – to znamená, že bude vykazovať aj antioxidačný vplyv a podporí hojace sa pozápalové procesy. Nie zbytočne sa hovorí, že rozmanité jedlo je zdravšie ako jednostranné, tak prečo si nevyberať aj doplnky, ktoré obsahujú komplexy látok a nie iba jednu či dve – tri zložky. Najdôležitejším poznatkom v súvislosti so zápalmi konkrétne močového mechúra je informácia, že pokiaľ bude tzv. GAG vrstva celistvá a zdravá, tak bude funkčná najdôležitejšia ochranná bariéra, ktorá nedovolí, aby sa akýkoľvek mikroorganizmus uchytil a vyvolal zápal. Už je jasné, že prioritu treba klásť na kyselinu hyalurónovú a v prípade potreby si ju dopĺňať.

PROBIOurin AKUT – revolučné zloženie s komplexným pôsobením

Na základe vyššie spomenutých vedeckých faktov, z ktorých sme vychádzali pri našej prvotnej myšlienke, sme vypracovali receptúru, ktorá môže poskytnúť všetky nevyhnutné látky vo vašej doplnkovej podpore. Jedinečný PROBIOurin AKUT od Barny’s® kombinuje až 10 aktívnych látok, z ktorých každá má svoje významné zastúpenie v rámci močových ciest, močového mechúra a obličiek. Svojím komplexným zložením je vhodný ako „sólo produkt“ pri akútnych pocitoch močového diskomfortu a vďaka obsahu vyváženej zmesi laktobacilov a bifidobaktérií pre podporu prospešných baktérií v črevnej mikroflóre je tiež vhodným doplnkom k antibiotikám, bez nutnosti užívania ďalších doplnkov.

  • Obsahuje vyváženú zmes patentovaných tyndalizovaných bakteriálnych kmeňov obohatenú o frukto-oligosacharidy (FOS). Prospešné laktobacily a bifidobaktérie sú teplotne stabilné (nie je potrebné ich uchovávať v chladničke) a sú odolné voči kyslému prostrediu.

  • Je doplnený o trojkombináciu rastlinných extraktov z brusníc, zlatobyle a šípok so štandardizovaným obsahom garantovaného množstva dôležitých aktívnych látok obsiahnutých v extraktoch (brusnice = proantokyanidíny – PAC, zlatobyľ = flavonoidy).

  • Je podporený o aktívny monosacharid d-manózu a biologicky dostupnú kyselinu hyalurónovú, ktorá je prirodzenou súčasťou sliznice močového mechúra.

  • Je doplnený o dôležité *vitamíny B2, B3 a H, ktoré prispievajú k zachovaniu zdravých slizníc a navyše obohatený aj o *vitamín C, ktorý  prispieva k správnemu fungovaniu imunitného systému a k ochrane buniek pred oxidačných stresom.

*Zdravotné tvrdenia sú v súlade s Nariadením Komisie (EÚ) č. 432/2012.

Ak máte podozrenie na zápal močových ciest, nezabudnite navštíviť lekára, ktorý vám na základe stanovenej diagnózy predpíše vhodnú liečbu. Je dôležité vyhľadať lekársku pomoc včas, aby sa predišlo komplikáciám a ochorenie bolo úspešne liečené. Okrem predpísanej terapie je vhodné aj zvýšenie príjmu tekutín a vyhýbanie sa dráždivým potravinám a nápojom, ako sú alkohol, kofeín a citrusové ovocie.

Späť na články

Prirodzene sa vyskytujúce enzýmy sú kľúčovým aspektom pre optimálne fungovanie nášho organizmu. Sme schopní vyprodukovať viac ako 3000 rôznych typov enzýmov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe, udržiavaní a oprave...
4/1 2024
Systémová enzymoterapia (SET) : Od trávenia až po hojenie
Predstavte si možnosť voľby medzi dvoma špeciálnymi látkami, ktoré majú potenciál ovplyvniť vaše celkové zdravie. Jedna z nich ponúka komplexnú podporu pre váš imunitný systém a celý organizmus. Druhá je priamo zameraná na...
23/11 2023
Kolostrum vs. Beta-glukány: Porovnanie ich účinkov na posilnenie imunitného systému
V minulom článku sme sa venovali príčinám vzniku zápalu močových ciest, močového mechúra a obličiek, popísali sme symptómy sprevádzajúce toto ochorenie, rovnako sme spomenuli štandardnú indikáciu antibiotickej liečby....
28/7 2023
Revolučné riešenie v starostlivosti o močové cesty, mechúr a obličky