Ako prebudiť imunitu, keď vitamín C nestačí?

16/7 2020

Ľudstvo sa už odpradávna stretáva s mikroorganizmami, spôsobujúcimi epidémie – choleru, mor, týfus, tuberkulózu a iné.

Vírus – cestovateľ

Rozvinutá migrácia, obchod či turistika spôsobili a spôsobujú, že človek nakazený istým druhom vírusu sa ľahko dostáva do krajín sveta, kde sa pred tým pôvodne nevyskytoval, napriek tomu sa ľahko „uchytí“ a adaptuje.
Vírus je miniatúrna častica infikujúca živé bunky v biologických organizmoch. Infekcia vzniká vnikaním jedného organizmu do iného organizmu, tzv. hostiteľa (výsledkom môže byť najmä zápal u hostiteľa, choroba hostiteľa alebo symbiotický vzťah medzi organizmami).

Jediná účinná zbraň voči týmto „škodcom“ je náš imunitný systém, ktorý však je omnoho viac ako v minulosti narušený, a to aj naším vlastným pričinením.
Ako opäť prebudiť našu odolnosť a docieliť, aby nás účinne ochránil?

Imunitná odpoveď nášho organizmu vzniká objavením sa cudzorodej látky v organizme, ktorú označujeme ako antigén. Pri vniknutí „nepriateľa“ cez vonkajšiu bariéru do organizmu sa začne v tomto mieste premnožovať. Obranu organizmu potom zabezpečujú biele krvinky (leukocyty) a od nich odvodené bunky, ktoré sa vyznačujú špecifickými schopnosťami a dokážu rôznymi spôsobmi a postupmi najprv označiť nepriateľa a neskôr aj zlikvidovať. Bunky, tkanivá, či orgány zodpovedajúce za obranu, majú svoj vlastný „strategický„ plán a postup, podobne ako vysoko organizované vojsko,  ako najprv identifikovať a neskôr eliminovať „nepriateľa“. Tieto „stratégie“ sú odlišné podľa toho, kto tým nepriateľom je (vírus, baktéria, pleseň, a pod.).

Prirodzenú imunitu proti vírusom zabezpečujú nasledovné zložky – interferóny, NK-bunky a NKT-bunky. Vírusy po vniknutí do bunky priamo stimulujú tvorbu interferónov, ktoré potom vzbudzujú tvorbu viacerých enzýmov, ktorých výsledkom je, že sa organizmus bráni proti rozmnožovaniu vírusov. Laicky povedané, je to ako, keď vojak zbadá svojho nepriateľa, začne útok a zároveň alarmuje ostatných, nech mu prídu na pomoc.

imunita

Ako teda funguje imunita?

Infikovaná bunka dokáže chemickou cestou zabezpečiť ochranu okolia  - teda ešte neinfikovaných buniek, ktoré sa nachádzajú potom v tzv. antivírusovom stave. Súčasťou tohto ochranného mechanizmu je aj zvyšovanie aktivity NK-buniek. NK-bunky môžu nešpecificky usmrcovať početné vírusom infikované bunky a v obrane sú dôležité najmä v jej počiatočných fázach.


Jednoducho povedané tieto bunky sú v prvej línii obrany a ich činnosť získava čas pre druhú líniu obrany – pre špecifickú imunitnú odpoveď. Špecifickú imunitu proti vírusom zase predstavuje kombinácia protilátkových a bunkových mechanizmov. Špecifické protilátky sa nadväzujú na bielkovinový obal chrániaci vírus a tým mu zabraňujú v prichyteniu a prieniku do bunky. Spolupôsobenie protilátkovej a bunkovej imunity vyzerá tak, že protilátky sa snažia zabrániť prieniku vírusu do bunky, kým bunková imunita v podobe tzv. cytotoxických T-lymfocytov (biele krvinky) sa snaží zabrániť rozmnožovaniu vírusov už v infikovanej bunke. Obrana sa teda deje na viacerých úrovniach. Imunitný systém funguje ako veľmi účinné vojsko, ktorému neujde ani jeden „nepriateľ“.

imunita

Čo sú to NK - a NKT- bunky a prečo sú tak dôležité v tejto dobe?

NK-bunky sú lymfocyty (druh bielych krviniek), ktoré dokážu ničiť celé spektrum nádorových a vírusmi infikovaných buniek, čo viedlo aj k ich označeniu ako „prirodzené zabíjačské bunky“ (natural killer cells – NK cells).

NK-bunky sú schopné rozpoznať vírusom alebo nádorom infikované bunky. Dokážu uvoľniť toxíny, ktoré potom zacielené bunky zlikvidujú. Chránia organizmus pred mnohými mikroorganizmami, najmä však pred vírusmi. Pri oslabenej imunite klesá ich množstvo a organizmus je vystavený nebezpečenstvu vzniku nádorov a rozmnožovaniu vírusov. Na infikované bunky sa NK bunky naviažu a vypúšťajú špecifické toxíny, ktoré spôsobujú smrť infikovanej bunky. Po usmrtení bunky sa dokáže NK bunka oddeliť a ďalej likvidovať iné infikované bunky.

NKT-bunky (natural killer T cells) nachádzame najmä v slezine, pankreatických lymfatických uzlinách a obzvlášť v pečeni. Tieto bunky dopĺňajú spektrum obranných reakcií proti tým mikroorganizmom, ktoré „klasické“ T-lymfocyty a iné bunky imunitného systému nedokážu rozpoznať a zlikvidovať.

SUPER TIP:

Produkt, ktorý my považujeme za voľbu číslo 1 v tejto dobe. Produkt Barny’s InoCell™ forte s vitamínom C a minerálnou látkou selén, prispievak správnemu fungovaniu imunitného systému k ochrane buniek pred oxidačným stresom. Podporuje bunkovú imunitu a pôsobí proti závažným civilizačným ochoreniam. Hlavný význam látok obsahnutých v InoCell™ forte je v podpore posilnenia imunity organizmu, konkrétne tzv. NK buniek. V súčasnej dobe je veľmi dôležité mať dostatok týchto buniek.

InoCell™ forte je rastlinný výživový doplnok, ktorý obsahuje patentovanú chránenú zmes inozitolu, inozitolhexafosfátu (IP6), iónov vápnika a horčíka, obohatenú o vitamín C a stopový prvok selén. 
Inozitol a IP6 sa prirodzene nachádzajú v obilninách (ryža, kukurica), strukovinách, orechoch a semenách. 
Minerálna látka vápnik zohráva úlohu v procese delenia a špecializácie buniek a minerálna látka horčík prispieva k normálnej syntéze bielkovín a zohráva úlohu v procese delenia buniek.
Vitamín C so selénom prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému a k ochrane buniek pred oxidačným stresom.


Protilátky
(imunoglobulíny) vznikajú na podnet antigénu (zvyčajne proteíny a polysacharidy), špecificky sa s ním viažu a likvidujú ho. U ľudí rozlišujeme päť hlavných tried imunoglobulínov (ig): IgG, IgM, IgA, IgE a IgD.

IgM - protilátky patria medzi prvé, ktoré vznikajú počas imunitnej odpovede na antigén (teda cudzorodú látku).

IgG patrí k hlavným imunoglobulínom, ktorý sa vytvára najmä počas sekundárnej imunitnej odpovede. Tento imunoglobulín je dominantným v ľudskom sére. Predstavuje dlhodobé ochranné protilátky proti mnohým infekčným patogénom. Imunoglobulín G (IgG) predstavuje približne 75 % sérových imunoglobulínov u ľudí. IgG je u ľudí jedinou imunoglobulínovou triedou, ktorá prechádza placentou a zaisťuje obranu novorodenca v prvých mesiacoch jeho života. IgD je v sére zastúpená relatívne málo. Nachádza sa hlavne na povrchu B-lymfocytov.

IgA sa nachádza predovšetkým na povrchu slizníc a v sekrétoch (napr: sliny..) a IgE sa vyskytuje v zdravých jedincoch len v malých koncentráciách a uplatňuje sa predovšetkým pri obranných reakciách proti mnohobunkovým parazitom na slizniciach. Pri alergických reakciách sa v organizme nachádza vo zvýšenom množstve.

Ako môžete čítať, imunitná odpoveď je veľmi zložitý proces, ktorý sa uskutočňuje na molekulovejbunkovej úrovni. Laicky zhrnuté, každá imunita je schopná ochrániť svoj organizmus ešte aj pred najagresívnejšími „protivníkmi“ akým sú onkogénne vírusy a nádorové bunky vo vlastnom tele. Dokáže to však len zdravá imunita.

V súčasnej dobe, kedy je veľa vonkajších aj vnútorných faktorov, čelí imunitný systém každého z nás obrovskému náporu. Každý deň ho však musíme zvládať, inak podľahne.

SUPER TIP:

Barny’s Kolostrum s BETA-GLUKÁNMI je zdrojom imunoglobulínov a hlavne vďaka včasnému odberu je možné docieliť štandardizáciu imunoglobulínov G (IgG) na 30%-ný obsah z celkovej hmotnosti kolostra, čo umožňuje zachovanie obsahu ďalších dôležitých zložiek z kolostra v optimálnom pomere.

Kolostrum obsahuje zmes biologicky aktívnych látok ako sú aminokyseliny, laktoferín, imunoglobulíny, lyzozým, rastové faktory, vitamíny a minerály. Navyše sa jeho činnost ešte podporí v spojení s BETA-GLUKÁNMI obsiahnutými v kapsule. Účinné zložky beta-glukánu prispievajú k správnemu fungovaniu imunitného systému, k ochrane buniek pred oxidačným stresom a zaťažením.

My sme tí, ktorí jej môžeme poskytnúť pomoc či už zmenou celkovej životosprávy alebo len suplementáciou vhodnými látkami, ktoré dokážu posilniť našu obrannú líniu. Je celý rad vitamínov a minerálnych látok, ktoré túto úlohu môžu plniť, ale sú aj iné látky z prírody, ktoré vedia podporiť dokonca aj špecifickejších bojovníkov imunity.

Medzi takéto prírodné látky patrí aj inozitol. Inozitol nájdeme najmä v semenných obaloch strukovín a obilnín a taktiež v orechoch. Inozitol funguje v organizme ako látka podporujúca činnosť tzv. NK-buniek, ktorých funkciu sme si popísali vyššie. Existujú aj ďalšie z prírody získané látky, ktoré nielenže dokážu imunitu posilniť, ale aj účinne modulovať. Pojmy imunostimulácia a imunomodulácia sú v súčasnej dobe veľmi dobre známe. Imunostimulačné látky stimulujú imunitnú odpoveď organizmu, najmä tú oslabenú. Medzi prírodné imunostimulačné látky patrí aj veľmi dobre známa aloe vera. Tá nájde uplatnenie najmä pri podpore imunitného systému čreva, ako súčasti tzv. slizničného imunitného systému ale aj ako prírodné prebiotikum.


Črevá, sliznica a imunita. Alebo ako posilniť tráviaci trakt voči vírusom?

Povrch čreva tým, že vytvára početné klky a krypty, predstavuje obrovskú plochu, približne 200 m2 – takmer ako polovica futbalového ihriska. Táto plocha – teda črevná sliznica je neustále vystavovaná rôznym potravinovým a environmentálnym antigénom. Predstavte si, že črevo dospelého človeka je domovom aj asi 1014 baktériam (ľudské telo má približne 1013 buniek – toto len na porovnanie). Baktérie patria 500 až 1000 rozdielnym druhom a dokopy majú 100-krát viac génov ako jedinec, ktorého črevo obývajú. Črevo možno takto prirovnať k štedrému hostiteľskému stolu, ktoré hostiteľ zdieľa so svojimi baktériovými spoločníkmi. Niektoré z nich sú pre náš organizmus dôležité a sú dokonca súčasťou našej obranyschopnosti a niektoré naopak sú producentmi rôznych toxínov, ktoré poškodzujú sliznicu a tým znižujú imunitu a umožňujú ľahšie uchytenie sa vírusom. Naša strava tak silne ovplyvňuje zloženie črevnej flóry v pozitívnom i negatívnom smere. Preto sa odporúča konzumácia tzv. probiotík a prebiotík. Práve tu sa otvárajú dvere pre aloe, ktoré nesie v sebe vyše 200 biologicky účinných látok a vďaka nim, môže v pozitívnom smere napomôcť posilneniu slizničnej imunity a k celkovej harmonizácii črevnej mikroflóry. Aloe pomáha udržiavať sliznicu čistú (od škodlivých látok). Ak sú na sliznici prichytené patogénne baktérie, môžu spôsobiť zápal a tak čokoľvek, čo sa dostáva do sliznice sa následne omnoho ľahšie dostáva do krvi. Okrem toho aloe priaznivo vplýva aj na pečeň, slezinu či pankreas.

ODBORNÉ INFO:

Podľa najnovších zistení z troch čínských nemocníc, z 204 pacientov bolo 99 hospitalizovaných s tráviacimi ťažkosťami (napínanie na vracanie, vracanie, hnačky a bolesti brucha). Iba 85 pacientov bolo prijatých s respiračnými ťažkosťami a 20 pacientov nemalo ani tráviace ani respiračné ťažkosti (mali zvýšenú teplotu, bolesti hlavy a kĺbov). Pacienti s respiračným ochorením sa vyliečili 2x rýchlejšie. To je spôsobené práve tým, že tráviaci trakt predstavuje oveľa väčšiu plochu ako dýchaci orgán, a tým oveľa väčšiu možnosť prieniku vírusu cez sliznicu do krvného obehu. 

NÁŠ ODBORNÝ TIP:

1. mechanické zabezpečenie vstupu vírusu je časté umývanie si rúk, hlavne po nákupoch, ešte pred tým ako idete ukladať nákup do chladničky. Nedávajte nákupné, možno kontaminované, tašky na dres, kde varíte. Vytvorte si tzv. čistú zónu. Pozor na fekálno-orálny prenos. Opäť platí umývajte si vždy a všade ruky! Análne praktiky sú v tejto dobe obzvášť nebezpečné. Jedzte iba 3-4 krát denne, aby ste udržiavali sliznicu v tráviacom trakte čistú a zdravú. Pite dostatok tekutín. Min 1,5 litra vody denne.

2. Užívajte aloe vera a pomôžte tráviacemu traktu. Aloe podporuje imunitný systém, má detoxikačné, antibakteriálne a imunomodulačné vlastnosti, ako antioxidant ochraňuje pred voľnými radikálmi (EFSA: ID 1996, 3212, 3900). Pomáha podporovať trávenie, udržiavať normálnu funkciu čriev, podporuje pravidelné vyprázdňovanie a pomáha udržiavať normálnu hladinu glukózy v krvi ako súčasť zdravého životného štýlu (EFSA: ID 3721, 3947, 4331).


Imunomodulácia
je liečebný prístup, ktorého cieľom je podporiť a upraviť, čiže modulovať, funkcie imunitného systému. Aj v tejto sfére nám príroda ponúka svoje dary v podobe kolostra a beta-glukánov, ktorých účinnosť už bola potvrdená množstvom vedeckých štúdií. Kolostrum obsahuje veľa látok, ktoré majú priamy vplyv na odolnosť. V prvom rade vyššie spomínaný, hlavný imunoglobulín G, ktorý je dôležitý v prvých krokoch funkcie imunitného systému,  ale aj imunoglobulíny A a M, laktoferín, laktoperoxidázu, telomerázu, rastové faktory, aminokyseliny, minerálne látky a ďalšie zložky. Kolostrum v spojení s beta-glukánmi, u ktorých výskumy dokázali – optimálnu stimuláciu makrofágov a v dôsledku toho zvýšenú odolnosť imunitného systému, je ideálnou kombináciou prirodzených látok.

Ako ste mohli vyššie čítať, príroda nám môže poslúžiť ako zdroj jedinečných látok, ktoré nám vedia napomôcť. Tieto informácie až takto dopodrobna nevedeli naši predkovia, ale všetky tieto látky poznali, lebo si všimli na základe jednoduchého pozorovania, že pomáhajú. Každá zo spomínaných látok je schopná zastať tú svoju časť práce a širokospektrálne nám ponúknuť svoju podporu a pomoc v boji s našimi „neviditeľnými nepriateľmi“.

Práve pre tieto informácie a fakty sme sa rozhodli vytvoriť úvodný obrázok a dať tak ľudom možnosť profesionálne si posilniť imunitu na viacerých úrovniach od podpory NK-buniek v prvej línií (Barny’s Inocell forte) až po celkové posilnenie imunity pomocou Barny’s Kolostrum s BETA-GLUKÁNMI v súčinnosti s vitamínom C, selénom a zinkom. V neposlednom rade je to ACTIValoe™ forte, ktoré prispieva k ochrane tráviaceho traktu, detoxikuje organizmus a posilňuje imunitný systém. 

Práve túto trojicu produktov využívajú aj vybraní zdravotníci a lekári prvého kontaktu ako aj samotné magisterky v lekárňach.

Čo môžeme robiť navyše pre ešte lepší výsledok?

  1.      -Časté umývanie rúk mydlom (aj dlane aj ruky medzi prstami) po dobu aspoň jednej minúty - jeden z najdôležitejších bodov!

  2.      -Dodržiavanie aktuálnych nariadení od zdravotníckych inštitúcií a odporúčanie odborníkov v oblasti

  3.      -Dezinfekcia predmetov, ktoré často používame (mobil, kľučky, ovládače, PC, rúško, auto...)

  4.      -Dostatočný pitný režim (aspoň 1,5 l tekutín)

  5.      -Pobyt na slnku po dobu min 30 min (najlepšie prechádzka v prírode na čerstvom vzduchu)

  6.      -Popri suplementácii kvalitných výživových doplnkov - zaradiť do jedálnička ovocie a zeleninu, ktorá nieje tepelne upravená.

  7.      -Najmä pre doplnenie vitamínov: A, B6, C, D, probiotiká, zinok, selén a rybí olej. Jedná sa o oranžovú, žltú, červenú a tmavozelenú zeleninu, ovocie (paprika, špenát, paradajka,    kel, vňať, marhuľa, batáty). Pistácie, orechy, semená slnečnice, cícer, obilniny a celozrnné potraviny. Cesnak, cibuľa, med.


Všetky profesionálne a prémiové produkty spomenuté vyššie v texte pod sekciou TIP - nájdete v kategórií imunita tu:
 https://www.barnys.sk/52-imunita

Späť na články

Predstavte si možnosť voľby medzi dvoma špeciálnymi látkami, ktoré majú potenciál ovplyvniť vaše celkové zdravie. Jedna z nich ponúka komplexnú podporu pre váš imunitný systém a celý organizmus. Druhá je priamo zameraná na...
23/11 2023
Kolostrum vs. Beta-glukány: Porovnanie ich účinkov na posilnenie imunitného systému
V minulom článku sme sa venovali príčinám vzniku zápalu močových ciest, močového mechúra a obličiek, popísali sme symptómy sprevádzajúce toto ochorenie, rovnako sme spomenuli štandardnú indikáciu antibiotickej liečby....
28/7 2023
Revolučné riešenie v starostlivosti o močové cesty, mechúr a obličky
Pestrec mariánsky je vhodný na detox pečene, avšak, očista pečene neznamená detox tela. Pŕhľava (žihľava) dvojdomá . Rastlina aloe vera má všestranné použitie. Nielen, že zlepšuje trávenie, pôsobí na nafúknuté brucho a...
12/6 2023
Viete aká je správna detoxikácia organizmu?