Lipozomálna mikroenkapsulácia – moderné riešenie nedostatočnej resorpcie železa.

23/5 2024

Minerálne látky sú nezastupiteľné pre výživu ľudí. Organizmus ich nie je schopný syntetizovať, preto ich musí prijímať potravou. Sú dôležité z hľadiska ich výskytu v telových tekutinách, bunkách, pre činnosť jednotlivých orgánových sústav, ale aj z hľadiska rastu, vývinu kostry, výstavbe tkanív a majú významné postavenie aj pri udržiavaní acidobázickej rovnováhy, zabezpečenia stálosti vo vnútornom prostredí a pohybu tekutín, ktoré práve závisia od koncentrácie minerálnych látok.

Tiež sa podieľajú na tvorbe mnohých životne dôležitých látok, ako sú vitamíny, hormóny a enzýmy. Tvoria len asi 4,7 % hmotnosti tela. Podľa výsledkov vedeckých výskumov je možné v ľudskom tele nájsť až 81 chemických prvkov z Mendelejevovej chemickej periodickej tabuľky.

Podľa množstva, ktoré organizmus z týchto látok potrebuje ich rozdeľujeme do viacerých skupín:

Makroprvky 

Jedná sa o také prvky, ktorých potreba je nad 100 mg. Do skupiny makroprvkom sa zaraďujú napríklad:
vápnik (Ca),
fosfor ( P),
sodík (Na),
draslík (K),
chlór (Cl),
horčík (Mg),
síra
(S)
a ďalšie.

Mikroprvky 

Mikroprvky sa taktiež udávajú v miligramoch, pričom ich denná potreba je medzi 10 mg až 100 mg. Do skupiny mikroprvkov patria prvky ako:
železo (Fe),
meď (Cu),
zinok (Zn),
mangán
(Mn)
a ďalšie.

Stopové prvky 

Zvyšnú časť tvorí skupina stopových prvkov, do ktorej patria napríklad:
vanád (V),
nikel (Ni),
arzén (As),
hliník (Al),
bór (B)
a ďalšie.

Minerálne látky telu nedodávajú energiu, ale zúčastňujú sa na látkovej premene. Potreba minerálnych látok závisí od viacerých faktorov, ako sú napríklad: vek, fyziologický stav organizmu, prijatá strava, životné a pracovné podmienky. Z hľadiska zdravej výživy je ideálny optimálny príjem minerálnych látok. Ich nedostatok alebo nadmerný príjem môže viesť k rôznym ochoreniam a funkčným poruchám. Pri minerálnych látkach častejšie dochádza k ich nerovnováhe. Ich nadmerný príjem môže zase spôsobiť aj straty iného prvku. V tele sa však vytvárajú zásoby minerálnych látok, z ktorých potom organizmus čerpá pri ich dlhodobom nedostatku. Tieto zásoby sa môžu tvoriť vo svaloch, kostiach a v pečeni. Minerálne látky sú veľmi dôležitou zložkou potravy pre človeka. Pre hladký priebeh všetkých telesných funkcií ich potrebuje organizmus práve v optimálnom množstve. Všetky prvky minerálnych látok majú svoje špecifické postavenie, význam a funkciu ako vo výžive ľudí, tak aj vo výžive zvierat.

Aký prvok je pre naše telo najdôležitejší? 

Väčšina z vás si zrejme povie, že pravdepodobne kyslík... Kyslík však „nespracujeme“ bez hemoglobínu, ktorý obsahuje železo (Fe2). Hemoglobín je červené krvné farbivo a tvorí najdôležitejšiu zložku enterocytov. Železo sa tak stáva najdôležitejším biogénny prvkom pre človeka, zároveň je štvrtým najrozšírenejším prvkom na Zemi. Železo plní v organizme množstvo funkcií, akými sú:
• transportná funkcia,
• zásobná funkcia,
energetická funkcia,
obranná funkcia.

Avšak, prichádza tu na rad otázka: Koľko železa vlastne obsahuje ľudský organizmus? Človek s priemernou hmotnosťou asi 70 kg obsahuje okolo 4 gramov železa. Samozrejme najväčší podiel je zabudovaný v už spomínanom hemoglobíne (až okolo 70 %), menší podiel pripadá na zásobnú funkciu. V myoglobíne (svalová bielkovina) sa nachádza len do 4 % a na plazmu zostáva len asi 0,1 až 0,2 %.

Aký je denný kolobeh železa v ľudskom tele?

Organizmus na deň potrebuje asi do 25 mg železa, z toho až 20 mg spotrebuje na vytvorenie nových erytrocytov (červených krviniek). Stravou je potrebné denne doplniť do 2 mg. Samozrejme to platí, len pre zdravých ľudí. Tu je na mieste položiť si však aj otázku stravovania. Kto sa ako a nakoľko nutrične bohato stravuje?
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je nedostatok železa považovaný za najbežnejšiu a najrozšírenejšiu poruchu výživy na svete. Ohrozenými skupinami sú najmä: deti a dorast, tehotné a menštruujúce ženy, taktiež seniori.


Aké je riešenie nutričného nedostatku železa?
 

Existujú len dve možnosti ako si doplniť železo:
1. Upraviť si jedálny lístok a zabezpečiť si pestrejšie a plnohodnotnejšie stravovanie.
2. Dopĺňať si železo vo forme suplementov (výživových doplnkov).

V súčasnosti žijeme hektickým spôsobom života, plným stresu, kedy máme málo času na pokojné a plnohodnotné stravovanie. Tento fakt je známy asi každému z nás. Takže všetci sme už zažili, že sme siahli po suplementoch alebo ste niekomu odporučili zakúpenie si výživového doplnku.

Ako to je vlastne s tými výživovými doplnkami s obsahom železa?

Železo je minerál, pri ktorom je potrebné dodržať niekoľko podmienok, aby sa správne vstrebalV prvom rade sa neodporúča užívať železo spolu s jedlom, lebo dáva vznik nevstrebateľným komplexom. Železo sa odporúča užívať nalačno a najlepšie s nejakou ovocnou šťavou bohatou na vitamín C, pretože sa lepšie absorbuje, keďže vitamín C podporuje vstrebávanie železa - umožňuje premenu nevstebateľných zlúčenín železa na soli železa, ktoré sú organizmu dostupné.
Naopak, soli vápnika, tanínu (prítomný v čaji), fytáty či kofeín znižujú biodostupnosť železa (tzv. synergizmus alebo antagonizmus u minerálov a vitamínov).
Pri užívaní štandardných výživových doplnkov s obsahom železa dochádza k „nárazovému“ dodaniu  väčšieho množstva železnatých iónov, ktoré pôsobia na sliznicu žalúdka aj čriev. Výsledkom môžu byť nepríjemné vedľajšie príznaky v podobe nevoľnosti, železitej pachuti v ústach, obstipácie (zápchy) a iných príznakov.

Dá sa vyhnúť vedľajším príznakom pri užívaní železa?

Riešením, ako sa možno vyhnúť nepríjemným vedľajším príznakom, je zamedzenie kontaktu so sliznicou žalúdka, čo môžeme dosiahnuť vďaka lipozomálnej mikroenkapsulácii – teda podaním lipozomálnej formy železa.
Enkapsulácia do formy lipozómov patrí medzi rozvíjajúce sa technológie, ktoré napomáhajú vzniku inovatívnych produktov. Enkapsulácia je proces uzatvárania pevných častíc alebo plynov do inertného polymérneho obalu, ktoré sú tým chránené,  izolované pred vonkajším prostredím. Enkapsuláciou tiež dochádza k úprave hustoty, zmene skupenstva, k predĺženiu životnosti produktov, ale aj k zamedzeniu nežiadúcich/vedľajších účinkov.

Počiatky lipozomálnej mikroenkapsulácie

Už pred viac ako päťdesiatimi rokmi sa lipozómami začal zaoberať anglický hematológ Alec Bangham z univerzity v Cambridge. Od sedemdesiatych rokov začali byť lipozómy využívané ako modely biologických membrán. Lipozómy boli prvým liekom s nanorozmermi, ktorý bol schválený na klinické použitie v roku 1995. Odvtedy sa technológia lipozomálnej mikroenkapsulácie značne rozrástla a priekopnícke práce v „dodávacích“ systémoch založených na lipozómoch priniesli pozoruhodný vývoj s významnými klinickými výsledkami.

Čo sú lipozómy?

Lipozómy sú malé kruhovité vezikuly s veľkosťou častíc v rozsahu od 30 nm do niekoľkých mikrometrov, ktorých hlavnou stavebnou zložkou sú fosfolipidy. Zložky, ktoré vytvárajú dvojvrstvu, ovplyvňujú jej pevnosť, tekutosť a náboj. Pripravujú sa z prírodných lipidov, sú teda biodegradovateľné a biokompatibilné. Chemické zloženie lipidov môže ovplyvňovať fyzikálno-chemické vlastnosti lipozómov a tiež ich interakciu s prísadami, migráciu a difúziu molekúl. 
Vráťme sa teraz na chvíľu k minerálnej látke -  železu, ktorú si chceme dopĺňať cez suplementy. Vieme, že pri klasických formách musíme počítať s vedľajšími účinkami v podobe tráviacich ťažkostí a železitej pachuti. Tiež už vieme vďaka vedeckým výskumom, že práve lipozomálna forma železa môže eliminovať všetky spomínané neželané účinky, navyše zabezpečuje najvyššiu možnú vstrebateľnosť a vysokú biologickú dostupnosť. Z vyššie uvedeného vyplýva, že rozhodne nie je jedno, akú formu železa užívate.

Koľko železa denne si potrebujeme dopĺňať?

Denná potreba železa, ako sme si spomenuli, je závislá od veku, pohlavia, spôsobu životného štýlu, od celkovej rýchlosti nášho metabolizmu a podobne. Presné dávky nemožno určiť, keďže každý z nás môže mať iné potreby, existujú však tabuľky vypracované odborníkmi, ktoré stanovujú priemernú dennú potrebu, ktorá je 14 mg pre železo. Toto množstvo predstavuje 100 % tzv. RVH – teda referenčnej výživovej hodnoty (odporúčaného denného príjmu). Tento minerál potrebujeme všetci pre správny rast a rozvoj ľudského tela. Pôsobenie železa v organizme je širokospektrálne.
Každodenné pestré stravovanie s dostatočnými porciami ovocia, zeleniny, ktoré sú doplnené o živočíšne zdroje (napr. hovädzie mäso, pečeň, kuracie mäso a rôzne druhy rýb) by malo pokryť potrebu organizmu na tento minerál, hoci štatistiky poukazujú na fakt, že súčasné rastlinné a živočíšne zdroje sú nepostačujúce. V strave býva priemerne 10 – 50 mg železa na deň, ale z tohto množstva sa vstrebe len 10 – 15 %. Z tohto dôvodu sa odporúča najmä v prípade detí, starších ľudí, ľudí trpiacich celiakiou a pravidelných darcov krvi, dopĺňať železo aj formou suplementov – výživových doplnkov.
V prípade výživových doplnkov si treba vhodne vybrať taký produkt, ktorý bude obsahovať okrem železa aj vitamíny C a D. Vitamín C je totiž nevyhnutný k tomu, aby sa železo absorbovalo a mohlo byť telom využité. Zároveň si treba všímať formu železa v jednotlivých produktoch, aby nezaťažovala tráviaci trakt. V súčasnosti za najpokrokovejšie formy suplementov sa považujú tie, ktoré využívajú tzv. lipozómy, resp. lipozomálnu formu.

Existuje na trhu lipozomálne železo?

Odpoveď je áno – vo forme patentovaného, klinicky testovaného, randomizovanými štúdiami overeného – Lipofer®-u.

Čo je to Lipofer®?

Lipofer® je mikronizovaný zdroj železa, ktorý bol enkapsulovaný, aby sa zvýšila absorpcia a znížili nežiadúce vedľajšie vlastnosti, čím sa umožní obohatenie rôznych druhov potravín a výživových doplnkov. Ak sa pozrieme na železo, jeho problém je spôsobený najmä nízkou účinnosťou absorpcie a nízkou biologickou dostupnosťou, aj napriek tomu, že sa, ako sme si povedali, hojne nachádza v prírode. Uskutočnilo sa niekoľko pokusov na zvieratách aj ľuďoch.

ŠTÚDIA: British Journal of Nutrition (2011), 105, 1652-1659.
Dostupná na:
https://www.cambridge.org/core/journals/british-journal-of-nutrition/article/efficacy-of-a-microencapsulated-iron-pyrophosphatefortified-fruit-juice-a-randomised-doubleblind-placebocontrolled-study-in-spanish-irondeficient-women/DED5498DE20FB1D063FBCEAC83199BAC

Táto štúdia bola zaregistrovaná na Clinictrials.gov ako NCT01135576.

Lipofer® ako zdroj železa

Tradičné výživové doplnky v podobe tabliet, kapsúl, práškov, sa nespracujú a efektívne neabsorbujú telom, takže prechádzajú potom von vo forme odpadu, ktorý je pre bunky nevyužiteľný. Lipozomálna forma maximalizuje absorpciu železa, resp. látok obsiahnutých vo vnútri lipozómov. Keďže sú lipozómy mikroskopické plnené obaly vyrobené z esenciálnych – prírodných fosfolipidovsú pre telo biokompatibilné (laicky povedané: telo ich považuje za príbuzné a ľahko prijateľné). Táto štruktúra nielen, že chráni aktívnu látku pred degradáciou v tráviacom trakte, ale tiež umožňuje lipozómom bez problémov dodávať aktívne látky do buniek organizmu.
Lipofer® – ako lipozomálna forma železa, poskytuje mnoho výhod akými sú:
• fyzikálna stabilita,
• netoxické postupné uvoľňovanie,
• nespôsobuje imunitnú reakciu,
• redukujú sa vedľajšie negatívne pôsobenia a účinky ako je železitá pachuť v ústach,
• kontrolované interakcie s inými zložkami,
• eliminácia kontaktu so žalúdkom,
• zníženie výskytu obstipácie (ľudovo povedané zápchy),
• vysoká biologická dostupnosť.

Späť na články

Minerálne látky sú nezastupiteľné pre výživu ľudí. Organizmus ich nie je schopný syntetizovať, preto ich musí prijímať potravou. Sú dôležité z hľadiska ich výskytu v telových tekutinách, bunkách, pre činnosť jednotlivých...
23/5 2024
Lipozomálna mikroenkapsulácia – moderné riešenie nedostatočnej resorpcie železa.
Glukóza je typ cukru, ktorý organizmus získava z každodenne konzumovaných potravín a slúži ako hlavný zdroj energie pre telo. Keď žalúdok a tenké črevo trávi potravu, sacharidy (cukry a škroby) prítomné v potrave sa...
3/5 2024
Ako mať cukor pod kontrolou?
Rozoznať skutočnú kvalitu Aloe vera na dnešnom preplnenom trhu produktov a rozličných marketingových stratégií predstavuje náročnú úlohu. Tento článok sa snaží odhaliť podstatu rastliny Aloe vera, od jej pôvodu až po...
5/3 2024
Skutočná kvalita Aloe vera gelu na pitie