SPÁNOK

Spánok je jedným z najväčších záhad života. Napriek tomu, že sa denne o ňom dozvedáme viac a viac, stále nechápeme, prečo spíme. Jedno však vieme určite, že dobrý spánok je pre nás životne dôležitý a je jedným zo základných pilierov zdravia.
Celý rad vedeckých štúdií poukazuje na súvislosť medzi životným štýlom, preplneným povinnosťami a nedostatkom spánku a zhoršujúcim sa zdravotným stavom populácie v priemyselne rozvinutých krajinách. Fyziologické funkcie takmer všetkých skupín organizmov sa riadia 24-hodinovým cirkadiánnym (denným) rytmom. Rešpektujeme tento, v priebehu evolúcie vyvinutý systém, ktorý sleduje čas a riadi naše telové „vnútorné“ hodiny. Práve tento systém predpokladá, že cez deň bdieme a sme aktívni a počas noci pokojne spíme.
Ak narušíme tento prirodzený denný rytmus tým, že sa pripravíme o spánok, alebo keď konzumujeme jedlo v noci miesto spánku, narúšajú sa nám fyziologické mechanizmy. Čím častejšie dochádza k výkyvom cirkadiánneho rytmu, tým sme náchylnejší na zhoršenie sa zdravotného stavu a vzniku chorôb.
V súčasnosti je nedostatok spánku už chronický stav, ktorý si dokonca ani mnohí neuvedomujú naopak považujú ho za normálny. Ide však o vážny problém, ktorý by sme nemali ignorovať, lebo naše telo tým trpí. Spánkový deficit môže mať skutočne vážne a ďalekosiahle účinky na celkový náš zdravotný, mentálny a psychický stav.