Ako mať cukor pod kontrolou?

3/5 2024

Glukóza je typ cukru, ktorý organizmus získava z každodenne konzumovaných potravín a slúži ako hlavný zdroj energie pre telo. Keď žalúdok a tenké črevo trávi potravu, sacharidy (cukry a škroby) prítomné v potrave sa rozkladajú na iný typ cukru, nazývaný ako monosacharidy (napr.: glukóza). Glukóza sa cez enterocyty absorbuje a uvoľňuje do krvného obehu. Následne stúpa hladina krvného cukru – glykémie, ktorá vyvoláva kaskádu krokov, ktorých cieľom je „dostať“ glukózu prostredníctvom inzulínu do bunky. Čím je vyšší príjem sacharidov, tým je vyššia hladina glukózy a telo musí produkovať viac inzulínu.

Hlavnou zložkou energetického zdroja ľudí sú sacharidy, prijímané každodennou potravou. Sacharidy prijímame v rôznej forme (rôzna dĺžka sacharidového reťazca) polysacharidov (škrob, glykogén), disacharidov (sacharóza, laktáza), ale aj monosacharidov (glukóza, fruktóza). Dominantným zdrojom sacharidov je škrob (60 %). Trávenie sacharidov prebieha v tenkom čreve, kde dochádza k ich rozkladu na jednoduché monosacharidy. Najdôležitejším monosacharidom pre bunky je glukóza, ktorá po absorpcii z čreva do krvného systému, je transportovaná do celého organizmu, ku každej bunke. Bunky sú enzýmovo vybavené hlavne na premenu, práve tohto cukru. Koncentrácia glukózy v krvi sa zvyšuje prijímanou potravou a nazýva sa glykémiou [1].

S rýchlosťou trávenia sacharidov súvisí glykemický index (GI), relatívny systém hodnotenia rýchlosti vstrebávania cukru z potravy a rýchlosť ovplyvnenia hladiny glukózy v krvi. Sacharidy s vysokou hodnotou GI majú výraznejší vplyv na tzv. postprandiálnu hladinu cukru. Glykémia nalačno (preprandiálna glykémia) ukazuje stav po minimálne 8-hodinovom hladovaní, kým glykémia po jedle (postprandiálna glykémia – PPG) odráža vplyv jedla na hodnotu krvného cukru asi po 1 až 2 hodinách po konzumácii jedla [2]. Dlhodobý výskyt vyšších hladín glykémie indikuje stav porušenej glukózovej homeostázy a avizuje prítomnosť prediabetu (laicky povedané predcukrovky). Prediabetes klinicky predchádza manifestácii diabetu [3]. 

Hlavným cieľom terapie prediabetu je zabrániť alebo oddialiť rozvoju diabetes mellitus 2 typu (DM2 T) a znížiť riziko pre aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie. Intervencia prediabetu alebo ďalších rizikových faktorov metabolického syndrómu by mala byť založená na doporučení zdravého životného štýlu [4]. Prediabetes je liečiteľný a dokonca je to stav, ktorý je možné zvrátiť, aj prostredníctvom regulovania príjmu cukrov a užívania vhodných doplnkov tzv. blokátorov cukru. Tie fungujú na princípe blokovania enzýmov potrebných ku tráveniu určitých sacharidov. V súčasnosti sú v popredí inhibítory α-glukozidázy. Toto prvenstvo si získali aj vďaka vedeckým dôkazom, ktoré potvrdzujú ich účinnosť. Najprefrovanejšie sú výživové doplnky s obsahom extraktu z listov moruše bielej, ktoré dokážu znížiť postprandiálnu hyperglykémiu inhibíciou α-glukozidázy [5].

Listy moruše bielej (Morus alba L.) sú široko obľúbené pre potravinárske a liečebné účely, pre svoje bioaktívne vlastnosti, najmä antidiabetickú a antioxidačnú aktivitu [6].  Najprínosnejšou látkou obsiahnutou v listoch moruše bielej je iminocukor 1-deoxynojirimycín (DNJ). Predpokladá sa, že DNJ ako inhibítor α-glukozidázy znižuje hladinu glukózy v krvi interakciou s enzýmami spracúvajúcimi sacharidy [7, 8]. Podobnosť iminocukrov s monosacharidmi, umožňuje interakciu DNJ s enzýmami a receptormi zapojenými do trávenia sacharidov [9].

Z viacerých, patentom chránených látok, ktoré obsahujú rôzne formy extraktu z listu moruše bielej, vyniká zložka Reducose®, vyvinutá spoločnosťou Phynova Group Ltd. Reducose® je patentovaný extrakt z listov moruše bielej, ktorý je štandardizovaný na 5 % obsah DNJ. Na rozdiel od iných výťažkov z moruše je Reducose® vodný extrakt špeciálne vyvinutý na použitie do potravín a výživových doplnkov. Pridanie malého množstva Reducose® znižuje glykemický index jedla a znižuje postprandiálnu odpoveď na glukózu v krvi, pretože bráni tráveniu časti sacharidov [10].

Podľa randomizovanej kontrolnej štúdie z roku 2017 uskutočnenej tímom vedcov pod vedením Marka Lowna sa zistilo, že extrakt z listov moruše bielej signifikantne znižuje nárast glukózy v krvi po požití maltodextrínu (polysacharidu vyrobeného z kukuričného škrobu) počas 120 minút. Reducose® znížila glykemický index maltodextrínu až o 55 %.  Dôležitým zistením bolo, že zvýšenie celkového inzulínu bolo tiež významne potlačené počas rovnakého časového obdobia [11]. V štyroch samostatných klinických štúdiách (Gheldof et al., 2022; štúdia REDUCE, 2021; Thondre et al., 2021; Lown et al., 2017) sa ukázalo, že Reducose® znižuje postprandiálnu glykémiu a postprandiálny krvný inzulín po stimulácii sacharidov (jedna štúdia používala sacharózu, jedna štúdia maltodextrín a dve štúdie používali kompletnú stravu) [10].

Ďalšou výhodou Reducose® je účinok, ktorý má na mikrobióm. Po prechode cez ileum (spodný úsek tenkého čreva) sa sacharidy, ktoré neboli strávené vďaka Reducose®, dostávajú do hrubého čreva, kde sú fermentované na mastné kyseliny s krátkym reťazcom pomocou črevného mikrobiómu. S týmito sacharidmi, najmä pomaly stráviteľného škrobu a rezistentného škrobu, sa spája množstvo zdravotných výhod pre mikrobióm. Tieto sacharidy živia a vyživujú baktérie v mikrobióme, ktoré majú sacharolytický metabolizmus.

Laktobacily a bifidobaktérie sú dôležité prospešné baktérie a sú takmer výlučne sacharolytické. Zdravá črevná a slizničná mikroflóra pomáha predchádzať invázii patogénnych baktérií do tráviaceho traktu. Priaznivé účinky týchto baktérií na ľudí sa pripisujú tomu, ako konzumujú sacharidy, ktoré neboli strávené v hornej časti tráviacej sústavy. Baktérie fermentujú tieto sacharidy a premieňajú ich na mastné kyseliny s krátkym reťazcom (SCFA), ako sú acetát, propionát a butyrát. Pre organizmus majú SCFA veľký význam. Lokálne dodávajú energiu črevným epiteliálnym bunkám, znižujú pH, zvyšujú absorpciu vápnika, železa a horčíka a tiež priaznivo ovplyvňujú metabolizmus glukózy a tukov v pečeni [12].

K záveru je možné konštatovať, že Reducose® rieši hlavnú príčinu zvýšenej hladiny cukru v krvi tým, že blokuje až 40 % trávenia cukrov a iných sacharidov. Reducose® spúšťa kaskádu účinkov, ktoré sú prospešné pre udržanie celkového metabolického zdravia.

Bibliografické odkazy:

[1]    Dobrota, D. et al., Lekárska biochémia. 2016. ISBN 9788080634445
[2]    https://www.florence.cz/casopis/archiv-florence/2016/11/vyznam-glykemie-nalacno-a-postprandialnej-glykemie-v-prevencii-diabetickej-retinopatie/
[3]    https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2018/04/05.pdf
[4]    https://www.casopisvnitrnilekarstvi.cz/pdfs/vnl/2022/02/01.pdf
[5]    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30142838/
[6]    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29530616/
[7]    https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1091581816670597
[8]    https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36644880
[9]    Nash, R. et al. 2011. Iminosugars as therapeutic agents: Recent advances and promising trends. Future Medicinal Chemistry 1513-1521.
[10]  https://reducose.com/science/?v=e748b7c8fd06
[11]  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28225835/
[12]  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23609775/

Späť na články

Minerálne látky sú nezastupiteľné pre výživu ľudí. Organizmus ich nie je schopný syntetizovať, preto ich musí prijímať potravou. Sú dôležité z hľadiska ich výskytu v telových tekutinách, bunkách, pre činnosť jednotlivých...
23/5 2024
Lipozomálna mikroenkapsulácia – moderné riešenie nedostatočnej resorpcie železa.
Glukóza je typ cukru, ktorý organizmus získava z každodenne konzumovaných potravín a slúži ako hlavný zdroj energie pre telo. Keď žalúdok a tenké črevo trávi potravu, sacharidy (cukry a škroby) prítomné v potrave sa...
3/5 2024
Ako mať cukor pod kontrolou?
Rozoznať skutočnú kvalitu Aloe vera na dnešnom preplnenom trhu produktov a rozličných marketingových stratégií predstavuje náročnú úlohu. Tento článok sa snaží odhaliť podstatu rastliny Aloe vera, od jej pôvodu až po...
5/3 2024
Skutočná kvalita Aloe vera gelu na pitie