Systémová enzymoterapia (SET) : Od trávenia až po hojenie

4/1 2024

Prirodzene sa vyskytujúce enzýmy sú kľúčovým aspektom pre optimálne fungovanie nášho organizmu. Sme schopní vyprodukovať viac ako 3000 rôznych typov enzýmov, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri tvorbe, udržiavaní a oprave každej bunky v ľudskom tele.

Enzýmy fungujú ako katalyzátory pre rôzne dôležité biologické funkcie, vrátane trávenia potravy, procesu hojenia rán alebo regulácie zápalových reakcií. S vekom môže klesať produkcia enzýmov, ovplyvňujúc efektívnosť týchto procesov. Systémová enzýmová terapia  (SET) však nie je len o starnutí. Táto terapia môže byť prospešná pri rôznych zdravotných potrebách, či už ide o podporu trávenia, zvládanie zápalových či pooperačných stavov. V článku preskúmame fascinujúci svet enzýmov a ich význam pre naše zdravie, pričom sa zameriame na to, ako systémová terapia enzýmami môže pomôcť pri rozličných zdravotných výzvach.

Čo sú enzýmy a aký majú význam v ľudskom tele?


Enzýmy sú špecifické molekuly, predovšetkým bielkoviny z chemickej perspektívy, ktoré sú kľúčovými katalyzátormi chemických reakcií v živých organizmoch. Regulujú väčšinu biologických procesov vo všetkých živých organizmoch a ich úloha je nevyhnutná a efektívna pri regulovaní rýchlosti týchto reakcií. Tieto proteíny plnia svoju úlohu bez akejkoľvek zmeny alebo "smrti", čím sú pripravené neustále vykonávať svoju ďalšiu prácu v pôvodnom stave. [1]

Biokatalyzátory, ako sú enzýmy, sú zásadné pre udržanie života a bez ich účasti by mnohé chemické reakcie v našom tele prebiehali extrémne pomaly alebo dokonca vôbec. Väčšina organizmov má tisíce rôznych enzýmov, z ktorých každý je zodpovedný za špecifickú reakciu. Funkcia všetkých enzýmov spolu tvorí metabolizmus a tým určuje život a prežitie organizmu. [1]

Definícia enzýmu: „Enzým je komplexná molekula, ktorá urýchľuje  metabolické procesy (biochemické reakcie) v organizmoch. Samotný enzým slúži ako katalyzátor, takže zostáva nezmenený." [2]

Aký je cieľ enzýmov?


V každej spoločnosti sú manažéri, ktorí riadia a dozerajú na procesy podniku. Aj naše telo má takýchto „manažérov“. Hovoríme im enzýmy. Enzýmy zohrávajú ústrednú úlohu v metabolizme. Katalyzujú – t.j. urýchľujú každú biochemickú reakciu v našom tele. Preto ich môžeme nazývať biokatalyzátormi. V enzýmovej reakcii potom substrát pôsobí ako aktívne centrum enzýmu. Substrát sa tak môže premeniť pomocou enzýmov. Ale samotný enzým zostáva nezmenený. Enzýmy sú pritom výrazne selektívne, pôsobia len na určité substráty a katalyzujú iba špecifické reakcie. [2]

V bunkách organizmov dochádza k reakciám, ktoré by bez pomoci enzýmov vyžadovali príliš vysokú aktivačnú energiu, ktorú majú enzýmy schopnosť výrazne znižovať. Bez účasti enzýmov by substráty nedokázali prekonať túto prekážku. Práve preto sú enzýmy nevyhnutné pre efektívny priebeh týchto procesov. [2]


Takao Shimizu z Tokijskej Univerzity vedecky potvrdil, že dysfunkcia enzýmov môže spôsobiť vznik rôznych a závažných ochorení. Len niekoľko špeciálnych enzýmov, ktoré úzko spolupracujú, dokáže riadiť vývoj kľúčových imunitných reakcií. Tieto reakcie sú rozhodujúce pre udržanie homeostázy v našom organizme a zároveň slúžia ako súčasť nášho obranného systému proti patogénom. [41]

Enzýmy pri podpore trávenia


Enzýmy sú schopné urýchliť rôzne časti bunkového metabolizmu, vrátane kľúčových procesov, ako je trávenie potravy. Počas trávenia pomáhajú rozkladať veľké molekuly živín, ako sú bielkoviny, sacharidy a tuky, na menšie a ľahšie stráviteľné molekuly. [3, 4]

Niektoré enzýmy potrebujú pre svoju aktiváciu ďalšiu chemickú zložku nazývanú kofaktor, aby mohli plniť svoju katalytickú úlohu. Kofaktor môže byť buď koenzým (organická molekula), ako napríklad vitamín alebo anorganický ión kovu (železo, zinok, vápnik a ďalšie). V niektorých prípadoch sú obidva nevyhnutné pre správnu funkciu enzýmu. Pre aktivitu enzýmov je teda potrebná široká paleta vitamínov (A, B, C, E, K), ako aj minerálne látky a stopové prvky (horčík, sodík, draslík, meď, zinok, selén, železo, nikel, mangán, molybdén). [3, 4]

Ich schopnosť katalýzy môže byť ovplyvnená vonkajšími faktormi, ako je teplota a pH. Ak sú tieto podmienky zmenené, môže dôjsť k denaturácii, čo znamená stratu štruktúry a funkcie enzýmu. [3, 4]

PRÍKLAD: Povedzme, že uvažujeme o enzýme zvanom alfa-amyláza, ktorý sa podieľa na rozklade škrobu na jednoduché cukry. Tento enzým potrebuje kofaktor na efektívne vykonávanie svojej katalytickej úlohy. V tomto prípade môže kofaktorom byť koenzým, konkrétne vitamín B1, známy aj ako tiamín. Tiamín sa môže viazať na enzým alfa-amylázu a fungovať ako kofaktor, ktorý umožňuje enzýmu rozkladať škrob na glukózu. Týmto spôsobom tiamín, ako organický koenzým, zohráva dôležitú úlohu pri optimálnom fungovaní alfa-amylázy. Na druhej strane, ak by sme zvážili anorganický ión kovu ako kofaktor, mohli by sme uvažovať o enzýme, ktorý obsahuje železo ako nevyhnutný kofaktor na katalýzu určitých reakcií.

V našom každodennom živote je dôležité uvedomiť si, že enzýmy zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v trávení potravy. Starostlivosť o správne nutričné zloženie stravy a zabezpečenie dostatočného príjmu vitamínov a minerálov môže prispieť k optimálnej činnosti týchto enzýmov a celkovej zdravotnej pohode.

Zaujímavosť: Mnohé dedičné ľudské choroby, vrátane albinizmu a fenylketonúrie, sú priamo spojené s nedostatkom špecifických enzýmov. Tieto genetické poruchy poukazujú na dôležitosť enzýmov v zachovaní optimálneho fungovania živých organizmov a ich rozhodujúceho vplyvu na rôzne aspekty ľudskej fyziológie. [5, 6]

Enzýmy pri zápale: Kontrola a regulácia zápalových reakcií


Enzýmy majú dôležitú úlohu pri riadení a kontrole zápalových reakcií v našom tele. Keď dôjde k poškodeniu buniek alebo tkaniva, či už v dôsledku baktérií, vírusov alebo fyzického zranenia, organizmus reaguje spustením zápalovej reakcie. Táto reakcia je akýmsi prirodzeným "alarmom" imunitného systému, ktorý sa snaží ochrániť postihnuté oblasti a podporiť ich hojenie. Je však zásadné, aby táto zápalová reakcia prebiehala správne a nebola príliš silná ani príliš slabá. Práve na to slúžia enzýmy. Enzýmy v podstate fungujú ako regulátory zápalu, dohliadajú na to, aby sa reakcia odohrávala v správnom čase a s potrebnou intenzitou.

Ich ďalšou úlohou je aj aktivácia makrofágov (imunitných buniek) zodpovedných za odstraňovanie poškodených alebo odumretých buniek. Viacero experimentálnych prác preukázalo protizápalové účinky niektorých enzýmov, ako napríklad papaínu a bromeláine. Tieto enzýmy dokážu odbúrať poškodené bunky a nekrotický materiál, inaktivovať zápalové mediátory a toxické produkty, čím zmenšujú opuch a zmierňujú bolesť. Zároveň podporujú tvorbu nového tkaniva, čo je kľúčové pre proces hojenia. [7, 8]

V praxi sa ukázalo, že systémová enzymoterapia, najmä pri zápaloch horných a dolných dýchacích ciest, vaječníkov, prostaty a močového mechúra, môže mať pozitívny vplyv na liečbu zápalových procesov. Taktiež sa odporúča pri autoimunitných ochoreniach ako sú skleróza multiplex, reumatické choroby a vaskulitídy. Využitie enzýmov je významné aj pri terapii povrchových žíl, kde pomáhajú rozkladu prebytočného fibrínu, ktorý by mohol spôsobiť trombózu. [9]

Enzýmy teda nie sú len dôležité pri trávení alebo kontrole zápalu, ale majú široké spektrum účinkov, vrátane podpory reparačného systému tela.

Vplyv enzýmov na proces hojenia po operáciách


Po operácii predstavujú enzýmy dôležitý faktor v podpore a zrýchlení procesu hojenia. Po chirurgických zákrokoch je telo v stave zvýšenej potreby na regeneráciu a obnovu poškodených tkanív. V tejto fáze sa uplatňuje systémová enzymoterapia, ktorá využíva enzýmy, ako sú amyláza, lipáza, proteáza, papaín, bromelaín a ďalšie, na podporu pooperačných stavov. [10, 11]

Enzýmy majú schopnosť zrýchliť rozklad biologicky dôležitých látok a tým urýchliť proces odstraňovania mŕtvych buniek a tkanív. Tento mechanizmus je zásadný pre čistenie rany a tvorbu nových, zdravých buniek. Okrem toho, enzýmy proti zápalu, ako papaín a bromelaín, pôsobia protizápalovo a môžu pomôcť znížiť opuchy a bolesť spojenú s pooperačným obdobím. [12]

Výskumy naznačujú, že pravidelné užívanie enzýmov po operácii môže prispieť k rýchlejšiemu hojeniu rán a zmierneniu nepríjemných príznakov spojených s chirurgickým zákrokom. Tento prístup k pooperačnej starostlivosti otvára nové možnosti v oblasti rehabilitácie a obnovy, pričom enzýmy hrajú kľúčovú úlohu vo vývoji efektívnych postupov pre podporu celkového zdravia organizmu po operácii. [13, 14]

Systémová enzymoterapia (SET): Účinná pomoc v boji proti ochoreniam

Systémová enzymoterapia (SET) predstavuje účinný prístup k podpore celkového zdravia a liečbe rôznych ochorení. Táto terapeutická metóda je odporúčaná odborníkmi ako doplnková alebo samostatná forma liečby pri širokej škále ochorení. Vyniká svojím účinkom na rôzne aspekty organizmu a nájde uplatnenie pri zápalových ochoreniach, posilňovaní imunitného systému a niektorých autoimunitných ochoreniach. SET sa tiež osvedčila pri liečbe ochorení cievneho systému, kĺbov, chrbtice a dokonca aj v prípade nádorových ochorení.

Klinické štúdie potvrdzujú úspechy SET, pričom históriou potvrdené indikácie zahŕňajú použitie tejto terapie na zmiernenie opuchov a hematómov po úrazoch a chirurgických zákrokoch. SET okrem urýchlenej absorpcie hematómov prispieva aj k rýchlejšej regenerácii tkanív a má vedľajší analgetický účinok, pomáhajúc tlmiť bolesť.

Využitie enzymoterapie v praxi teda prináša mnohostranné výhody a poskytuje podpornú a účinnú formu liečby pri rôznych zdravotných problémoch. Je to komplexný prístup, ktorý zdôrazňuje význam enzýmov pre celkové blaho organizmu a jeho schopnosť samoregulácie. [24, 25]


Systémová enzymoterapia (systémová enzýmová terapia, SET) predstavuje terapeutickú metódu, ktorá spočíva v aplikácii perorálne podávanej zmesi proteolytických enzýmov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu. [40]

Úloha enzýmov v systémovej enzymoterapii

Klinické štúdie potvrdzujú úspechy SET, pričom históriou potvrdené indikácie zahŕňajú použitie tejto terapie na zmiernenie opuchov a hematómov po úrazoch a chirurgických zákrokoch. SET okrem urýchlenej absorpcie hematómov prispieva aj k rýchlejšej regenerácii tkanív a má vedľajší analgetický účinok, pomáhajúc tlmiť bolesť. [26]

Indikácie a účinky systémovej enzymoterapie

Posilňovanie procesu trávenia: Kľúčový aspekt terapie zahŕňa enzýmy na trávenie, ako sú laktáza, sacharáza a lipáza, ktoré nielen efektívne rozkladajú živiny, ale aj podporujú trávenie tukov, čo je dôležité pre ľudí s poruchami trávenia. Laktáza a sacharáza sú enzýmy, ktoré rozkladajú mliečny cukor a sacharidy, zatiaľ čo lipáza je rozkladá tuky. Tieto enzýmy sa vyskytujú prirodzene v tele, ale ich hladiny môžu byť nízke u niektorých ľudí, čo môže spôsobiť problémy s trávením. V takýchto prípadoch môže byť užitočné užívať doplnky stravy obsahujúce tieto enzýmy.

Rozsah účinkov systémových enzýmov: Tieto enzýmy neobmedzujú svoje účinky len na tráviaci systém, ale siahajú aj do oblastí, ako sú imunitný systém a proces hojenia rán. Enzýmy ako AST zohrávajú kľúčovú úlohu v regulácii zdravia pečene po chirurgických zákrokoch.

Využitie v starostlivosti o vlasy a pokožku: Systémová enzymoterapia prinaša nový prístup v starostlivosti o vlasy a pokožku, kde enzýmy proti zápalom prispievajú k udržaniu zdravej pokožky hlavy a zlepšeniu kvality vlasov. Enzýmy ako ceráza podporujú regeneráciu vlasov a vytvárajú optimálne prostredie pre ich rast. [27, 28, 29, 30]


Hoci existuje obmedzený počet štúdií hodnotiacich účinnosť systémovej enzymoterapie, táto terapia je uznávaná po celom svete ako opodstatnená na dôkazy. [31, 32]

Enzýmy majú svoj podiel pri rôznych procesoch, vrátane:

•  Všetkých procesov metabolizmu.
•  Premeny potravy na stavebné komponenty, energiu a pohyb.
•  Eliminácie starých a opotrebovaných buniek a ich náhradu novými bunkami.
•  Neutralizácii odpadových látok z metabolizmu.
•  Nervovej činnosti a myslení.
•  Obrane tela pred mikróbmi a inými škodlivými látkami.
•  Hojení všetkých druhov zápalov.

Kde všade pomáha systémová enzymoterapia?

•  Zápaly dýchacích ciest.
•  Opakujúce sa zápaly dýchacích ciest u detí.
•  Zápaly močových ciest.
•  Gynekologické zápaly.
•  Mykózy v pošve (kvasinkové infekcie, kandidózy).
•  Zápaly kĺbov.
•  Zápaly žíl.
•  Hojenie po zraneniach.
•  Hojenie po chirurgických zákrokoch.
•  Hojenie po akútnych a chronických ranách.
•  Lymfatický opuch.
•  Fibrocystická mastopatia.

Prehľad enzýmov a ich funkcii:

Celkovo vzaté, systémová enzymoterapia predstavuje komplexný prístup k podpore zdravia, s rôznorodými účinkami enzýmov od trávenia cez imunitný systém až po regeneráciu vlasov. Ponúka mnoho perspektívnych možností pre zlepšenie kvality života a pohody.

Amyláza 

Amyláza rozkladá škrob a iné polysacharidy na jednoduchšie cukry, ako sú glukóza a maltóza, čo umožňuje ich ľahké vstrebávanie a využitie v organizme.

Lipáza 

Lipáza je zodpovedná za rozklad tukov na mastné kyseliny a glycerol, čo je nevyhnutné pre vstrebávanie tukových molekúl v tráviacom systéme a následné využitie v energii.

Proteáza 

Proteázy rozkladajú proteíny na aminokyseliny, čím umožňujú telu vstrebávať a využívať esenciálne aminokyseliny pre syntézu nových bielkovín a ďalšie životne dôležité funkcie.

Papaín 

Papaín je proteázový enzým, ktorý sa nachádza v papáji. Papaín rozkladá bielkoviny, napomáha tráveniu a má protizápalové účinky.

Bromelaín 

Bromelaín je proteázový enzým obsiahnutý v ananáse, ktorý pomáha tráveniu bielkovín a má protizápalové vlastnosti.

Peptidáza 

Peptidázy rozkladajú peptidy (krátke reťazce aminokyselín) na samotné aminokyseliny, čo je dôležité pre efektívne vstrebávanie a využitie týchto základných stavebných blokov. [33]

Účinnosť komerčne dostupných enzýmov: Meranie a výber


Je dôležité si uvedomiť, že spôsoby merania účinnosti enzýmov sa líšia od metód používaných pri iných zložkách výživových doplnkov alebo liekov. Na rozdiel od hmotnosti, ktorá je často hlavným meradlom pre iné zložky, enzýmy sa nemerajú touto konvenčnou jednotkou. To znamená, že množstvo miligramov uvedených na produktoch neodráža skutočnú silu enzýmov. Enzýmy s rôznou účinnosťou môžu mať rovnakú hmotnosť, pričom objemové činidlá môžu zvyšovať hmotnosť, ale nevyhnutne nie ich efektívnosť.

Centrálnym faktorom v hodnotení potencie enzýmového produktu je jeho „aktivita“, čo predstavuje účinok na bielkoviny, tuky a cukry. Z tohto dôvodu sa často používajú jednotky aktivity, keďže tieto jednotky identifikujú aktívnosť enzýmu.

Enzýmová aktivita sa meria prostredníctvom rôznych testov a metód, ktoré sa vykonávajú za špecifických podmienok. Preto sa pri komerčne dostupných enzýmových produktov neuvádza hmotnosť jednotlivých enzýmov v zložení, ale skôr ich účinnosť, ktorá hrá kľúčovú rolu pri výbere a hodnotení týchto produktov. [34]

Živočíšne enzýmy vs. rastlinné enzýmy

Živočíšne enzýmy

Doplnky obsahujúce pankreatické enzýmy, trypsín a chymotrypsín patria k najbežnejšie známym enzýmom živočíšneho pôvodu. Získavanie týchto enzýmov je často komplikované vzhľadom na to, že zvyčajne vznikajú ako vedľajší produkt mäsového priemyslu a ich kvalita môže byť diskutabilná. Živočíšne enzýmy sú tiež veľmi citlivé na nízke pH hodnoty, ktoré prevládajú v žalúdku, čím sa obmedzuje ich funkcia a prínos. Oproti iným známym voľbám, ako sú rastlinné enzýmy, majú enzýmy živočíšneho pôvodu nižšiu účinnosť. Jedným z populárnych prístupov je používanie enterosolventného obalu, ktorý chráni tieto enzýmy pred denaturáciou v žalúdočnej kyseline, hoci s nevýhodou, že aktivita v žalúdku je kľúčová pre zdravie tráviaceho traktu. [35,36]

Rastlinné enzýmy

Enzýmy na rastlinnej báze nájdeme prirodzene v čerstvom ovocí a zelenine. Tieto enzýmy majú výhodu v tom, že sú účinné pri rôznych pH úrovniach, umožňujúc im aktívne pôsobiť v celom tráviacom trakte. Bromelaín a papaín sú dva populárne rastlinné enzýmy, extrahované z ananásu a papáje, ktoré môžu začať tráviť potravu už v žalúdku. Získavanie týchto enzýmov je jednoduchšie, pretože sú prirodzene obsiahnuté v potravinách, ako sú čerstvé ovocie a zelenina, kde ich enzymatická aktivita môže byť vyššia v porovnaní s živočíšnymi alternatívami. [35,36]

Rastlinné enzýmy bromelaín z ananásu a papaín z papáje, predstavujú významný prínos v oblasti systémovej enzymoterapie (SET). Trend smerujúci k rastlinným doplnkom výživy sa odzrkadľuje aj v preferencii výrobcov, ktorí integrujú rôzne kombinácie enzýmov do svojich produktov. V tomto kontexte sa často stretávame s pridaním rutínu, silného antioxidantu, do enzýmových zmesí. Rutín, známy svojím protizápalovým účinkom, je vedecky uznávaný ako tzv. terapeutická molekula, ktorá interaguje s voľnými radikálmi v tele a zmierni vplyvy oxidačného stresu. Jeho prírodný charakter a schopnosť synergického pôsobenia s enzýmami zdôrazňuje jeho dôležitosť v rastlinných enzýmových formuláciách. [37, 38]


•  Bromelaínpapaín zohrávajú dôležitú úlohu pri trávení bielkovín. [42]
•  Papaín pochádzajúci zo strednej a južnej Ameriky sa po stáročia využíva ako prírodný "zmäkčovač" mäsa, pretože rozkladá ťažko stráviteľné bielkoviny. [42]

•  Bromelaín sa ukázal ako užitočný pri liečbe osteoartritídy. [43]
•  Papaín je jednoznačne jedným z najčastejšie skúmaných a široko používaných proteínov na svetovej úrovni a je všeobecne uznávaný za bezpečný (GRAS) pri priamom začlenení do potravín pre ľudí. [44]

Bromelaín a papaín s ich širokým pôsobením a výraznými účinkami na imunitný systém, protizápalové reakcie a imunomodulačné procesy, sú v oblasti SET významnými hráčmi. Tieto enzýmy vykazujú výnimočný účinok, ako potvrdzujú vedecké štúdie a ich kombinácia s ďalšími enzýmami poskytuje efektívne riešenia pre mnohé ochorenia.

Enzýmy ako základ života a zdravia podľa prof. Dr. Maxa Wolfa

Aj keď náš organizmus produkuje svoje vlastné enzýmy, nie vždy je to postačujúce. Tieto špecifické biologické katalyzátory sú výrazne „citlivé“ na zmeny prostredia a ich účinnosť môže byť ovplyvnená vekom, chorobami a nevhodným životným štýlom.

Vek a ochorenia vedú k postupnému poklesu produkcie enzýmov v tele, čím môže byť narušená rovnováha a správne fungovanie nášho organizmu. Týmto spôsobom enzýmy tvoria neoddeliteľný "základ" života, vitality a celkového zdravia.

V tomto kontexte sa vyníma prínos systémovej enzymoterapie, ktorej zakladateľom je uznávaný Prof. Dr. Max Wolf. Už v priebehu 40. a 50. rokov minulého storočia vyvinul unikátnu enzýmovú zmes, ktorá sa dodnes mimoriadne úspešne využíva v medicíne. Jeho predvídavosť vytvorila systém, ktorý využíva silu enzýmov na podporu a udržanie zdravia ľudí.

Tento vývoj neustále poukazuje na dôležitosť enzýmov pre náš organizmus a ich rozhodujúci prínos k celkovému blahu ľudského zdravia. Jej využívanie v medicíne nám otvára cestu k novým možnostiam a formám liečby, ktoré spočívajú v podpore prirodzených procesov nášho tela prostredníctvom jeho vlastných enzýmov. [39]

Medzi množstvom dostupných enzýmových produktov vyniká ten, ktorý sa dokáže uplatniť v oboch sférach – humánnej aj veterinárnej. Jeho jedinečná univerzálnosť prináša významné prínosy pre rôzne typy „pacientov“. Výživový doplnok Barny’s® ACTIVenzym a jeho alternácia v podobe veterinárneho prípravku ALAVIS™ CURENZYM Enzymoterapia sú spoľahlivé a efektívne voľby, ako pre ľudských, tak aj pre zvieracích klientov, čo potvrdzuje ich širokú popularitu a dôveru medzi spokojnými zákazníkmi.

Bibliografické odkazy:

[1] https://www.amboss.com/de/wissen/enzyme-und-biokatalyse 
[2] https://studyflix.de/biologie/enzyme-2662
[3] https://byjus.com/biology/enzyme-cofactors/
[4] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544242/
[5] https://www.mchlibrary.org/history/chbu/18561.pdf
[6] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470015902.a0006081.pub3
[7] https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Biological_Chemistry/Supplemental_Modules_%28Biological_Chemistry%29/Enzymes/Enzymes
[8] https://www.britannica.com/science/enzyme
[9] https://akademie-orthomolekulare-medizin.de/uebersicht-naturheilverfahren/systemische-enzymtherapie/enzyme-gegen-entzuendungen/
[10] https://www.healthline.com/health/why-are-enzymes-important#types-of-enzymes
[11] https://www.mylifeinfused.com/enzymes-and-healing-from-injury-and-wounds/
[12] https://www.mylifeinfused.com/enzymes-and-healing-from-injury-and-wounds/
[13] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9057190/
[14] https://www.physio-pedia.com/Wound_Healing
[15] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5993548/
[16] https://www.monash.edu/news/articles/enzyme-behind-immune-cell-response-revealed
[17] https://www.nutritionforhealthnz.com/post/2016/09/27/healing-autoimmunity-with-enzymes
[18] https://www.sanquis.cz/index2.php?linkID=art948
[19] https://www.centrosan.com/Wissen/Naehrstoff-Lexikon/Enzyme/Enzyme-Uebersicht.php
[20] https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-69/papain
[21] https://biochemistry.science.upjs.sk/skripta_2007/4_enzymy.pdf
[22] https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Physical_and_Theoretical_Chemistry_Textbook_Maps/Map%3A_Physical_Chemistry_for_the_Biosciences_%28Chang%29/10%3A_Enzyme_Kinetics/10.08%3A_The_Effect_of_Temperature_on_Enzyme_Kinetics
[23] https://www.cff.org/managing-cf/enzymes#what-are-enzymes-and-how-do-they-work
[24] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8620329/
[25] https://naomedical.com/blog/systemic-enzyme-therapy-arthritis-nao-medical
[26] https://europepmc.org/article/MED/11706714
[27] https://www.nutraceutica.sk/sk/nutraceutika-pri-ochoreniach/reumatoidna-artritida/enzymoterapia-artritidy/
[28] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9298335/
[29] http://www.edukafarm.cz/soubory/farminews-2010/3/enzymoterapie.pdf
[30] https://www.sanquis.cz/index2.php/banners/index2.php?linkID=art420
[31] https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2729685
[32] https://www.deerland.com/wp-content/uploads/2015/04/Systemic-enzyme-therapy-in-oncology-effect-and-mode-of-action.pdf
[33] https://www.szsm.sk/novinka/23499/enzymoterapia-a-regulacne-systemy
[34] https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/22174-enzyme-markers
[35] https://enzyscience.com/blogs/news/spotting-the-difference-animal-vs-plant-vs-fungal-based-enzymes
[36] https://myhdiet.com/blogs/healthnews/plant-enzymes-vs-animal-enzymes
[37] https://thescipub.com/pdf/ajbbsp.2012.99.104.pdf
[38] https://deerland.com/digestible/enzymes-101/
[39] https://www.enzymforschungsgesellschaft.de/en/history.html
[40] https://www.adc.sk/clanky/spravna-dispenzacia-systemova-enzymova-terapia-63.html
[41] https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.pharmtox.011008.145616
[42] https://www.puritan.com/blog/vitamins-and-supplements/supplement-spotlight/get-to-know-three-digestive-enzymes-papain-bromelain-and-lactase/
[43] https://www.medicalnewstoday.com/articles/323783
[44] https://www.researchgate.net/publication/307920030_Effect_of_bromelain_and_papain_enzymes_addition_on_physicochemical_and_textural_properties_of_squid_Loligo_vulgaris/link/5a45f309458515f6b054b517/download

Späť na články

Minerálne látky sú nezastupiteľné pre výživu ľudí. Organizmus ich nie je schopný syntetizovať, preto ich musí prijímať potravou. Sú dôležité z hľadiska ich výskytu v telových tekutinách, bunkách, pre činnosť jednotlivých...
23/5 2024
Lipozomálna mikroenkapsulácia – moderné riešenie nedostatočnej resorpcie železa.
Glukóza je typ cukru, ktorý organizmus získava z každodenne konzumovaných potravín a slúži ako hlavný zdroj energie pre telo. Keď žalúdok a tenké črevo trávi potravu, sacharidy (cukry a škroby) prítomné v potrave sa...
3/5 2024
Ako mať cukor pod kontrolou?
Rozoznať skutočnú kvalitu Aloe vera na dnešnom preplnenom trhu produktov a rozličných marketingových stratégií predstavuje náročnú úlohu. Tento článok sa snaží odhaliť podstatu rastliny Aloe vera, od jej pôvodu až po...
5/3 2024
Skutočná kvalita Aloe vera gelu na pitie