Rýchlotest Panbio COVID-19 Ag 25 ks

Súprava na rýchlotest Panbio COVID-19 Ag
Nazálny antigénový test na profesionálne použitie.


220,00 € s DPH

- +

Len pre profesionálne použitie zaškoleným zdravotníckym personálom

O teste

Koronavírusové ochorenie (COVID-19) je infekčné ochorenie spôsobené novoobjaveným koronavírusom skupiny 2 (SARS-CoV-2) spôsobujúcim ťažký akútny respiračný syndróm1. SARS-CoV-2 patrí medzi ß-koronavírusy, čo sú obalené vírus s nesegmentovanou pozitívne orientovanou RNA2. Šíri sa prenosom z človeka na človeka kvapôčkovou nákazou alebo priamym kontaktom. Odhadovaná priemerná inkubačná doba infekcie je 6,4 dňa a jej základné reprodukčné číslo sa pohybuje od 2,24 do 3,58. U pacientov so zápalom pľúc spôsobeným vírusom SARS-CoV-2 bola najčastejším príznakom horúčka, následne kašeľ 3. Hlavné testy používané na diagnostiku ochorenia COVID-19 in vitro využívajú polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkriptázou v reálnom čase (RT-PCR), ktorá trvá niekoľko hodín4. Aby sa zdravotníckym pracovníkom umožnilo diagnostikovať pacientov a brániť ďalšiemu šíreniu vírusu je nevyhnutné mať v zdravotníckom zariadení k dispozícii nákladovo úsporný a rýchly diagnostický test5. Testy na prítomnosť antigénov budú hrať rozhodujúcu úlohu v boji proti ochoreniu COVID-196.

Princíp testu

Súprava na rýchlotest PanbioTM COVID-19 Ag (PanbioTM COVID-19 Ag Rapid Test Device) obsahuje membránový prúžok s vopred nanesenou imobilizovanou protilátkou proti SARS-CoV-2 na testovacej čiare a myšacou monoklonálnou protilátkou proti kuraciemu IgY na kontrolnej čiare. Po membráne sa smerom nahor chromatograficky pohybujú dva typy konjugátov (zlatý konjugát ľudského IgG špecifického pre Ag SARS-CoV-2 (viaže sa na nukleokapsidový proteín) a zlatý konjugát kuracieho IgY) a reagujú s protilátkou proti SARS-CoV-2 a vopred nanesenou myšacou monoklonálnou protilátkou proti kuraciemu IgY. Pri pozitívnom výsledku vytvoria zlatý konjugát ľudského IgG špecifického pre Ag SARS- CoV-2 a protilátka proti SARS-CoV-2 vo výsledkovom okienku viditeľnú čiarku. Pred nanesením pacientskej vzorky nie je v odčítacom okienku viditeľná ani testovacia ani kontrolná čiarka. Na preukázanie platnosti testu musí byť viditeľná aj kontrolná čiarka.

Účel použitia

Súprava na rýchlotest PanbioTM COVID-19 Ag (PanbioTM COVID-19 Ag Rapid Test Device) je rýchly diagnostický test in vitro na kvalitatívne zisťovanie antigénu (Ag) SARS-CoV-2 vo vzorkách výterov z nosa odobratých od osôb, ktoré spĺňajú klinické resp. epidemiologické kritériá na ochorenie COVID-19. Rýchlotest PanbioTM COVID-19 Ag (PanbioTM COVID-19 Ag Rapid Test Device) smú používať len príslušní odborníci a je určený na použitie ako pomôcka pri diagnostikovaní infekcie vírusom SARS-CoV-2. Tento produkt možno používať v každom laboratórnom aj nelaboratórnom prostredí spĺňajúcom požiadavky uvedené v návode na použitie a vo vnútroštátnych predpisoch. Test poskytuje predbežné výsledky. Negatívne výsledky nevylučujú infekciu vírusom SARS-CoV-2 a nemožno ich použiť ako jediný základ pre rozhodnutie o liečbe alebo inom manažovaní pacienta. Negatívne výsledky je potrebné vyhodnocovať spoločne s klinickými príznakmi, anamnézou pacienta a epidemiologickými informáciami. Tento test nie je určený na použitie ako skríningový test na SARS-CoV-2 pri darcoch krvi.

Súčasti dodávky

• 25 Testovacích súprav s vysušovadlom v samostatných fóliových vrecúškach • Tlmivý roztok (1 x 9 ml/fľaštička)
• 25 Extrakčných skúmaviek
• 25 Uzáverov na extrakčné skúmavky

• 1 Výter s pozitívnou kontrolnou vzorkou
• 1 Výter s negatívnou kontrolnou vzorkou
• 25 Sterilných výterových tampónov na odber vzoriek z nosa • 1 Stojan na skúmavky
• 1 Stručný referenčný návod
• 1 Návod na použitie

Potrebné materiály, ktoré nie sú súčasťou dodávky

• Osobné ochranné prostriedky podľa vnútroštátnych odporúčaní (t.j. ochranný/laboratórny plášť, rúško, ochranný štít/ochranné okuliare a rukavice), časovač, nádoba na nebezpečný biologický odpad

Opýtajte sa otázku

(voliteľné)
*(povinné)

30 ďalších produktov v rovnakej kategórii: